Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Empresaula no enviarà cap cookie fins que n'acceptis l'ús.

Prestacions

Treballar amb nosaltres té algunes avantatges

  • Accés online 24h al dia, per professors i alumnes!
  • Sense límit d'hores de connexió.
  • Sense límit d'empreses a crear.
  • Múltiples serveis integrats: email, gestió documental, ...
  • Llicències gratuïtes i beneficis per A3, Factura Directa i DelSol.
  • Formació a través de vídeos i cursos online.
  • Avaluació de l'alumnat gràcies als informes d'activitat.
  • Apte per FP de Grau Mig i Superior, Formació Ocupacional i ESO.
  • Plataforma disponible en: català, anglès, castellà i euskera.

Requisits tècnics

Els alumnes només necessiten un ordinador amb connexió a internet per a poder entrar a la plataforma. El navegador pel qual donem suport és Chrome en la última versió disponible.

Trobades comercials

La última trobada d'empreses simulades organitzada per Empresaula al febrer de 2018 ha reunit +150 empreses de +50 centres diferents, amb quasi 1000 alumnes, 200 professors i 250 visitants. En aquestes trobades les empreses es presenten en un auditori posant a prova les seves capacitats comunicatives i intenten arribar a acords de compra-venda en les sessions de networking.

Enllaç al vídeo de l'última trobada (2019)

A més a més varis centres organitzen els seus propis events que són promoguts dins la pròpia plataforma.

On es pot fer servir Empresaula?

Inicialment Empresaula va ser concebuda com a suport pel Mòdul "Empresa a l'aula" de Grau Mig de Gestió Administrativa, tot i que actualment es fa servir a Grau Superior en Administració i Finances, CFGM Activitats Comercials, CFGS Marqueting i Publicitat, CFGS Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments, i en diferents cursos de Formació Ocupacional. Pròximament volem fer veure als centres d'ESO quines són les avantatges de fer servir una plataforma online com la nostra.

Descarrega el document PDF amb tota la informació d'Empresaula

Informació generalMòdul Organismes Oficials

Llistat de funcionalitats

Student panel ca

Panell de l'alumnat

Interfície/panell pensat per a l'activitat diària de l'alumnat. El panell queda dividit en departaments: recepció, recursos humans, finances, compres i vendes. Aquesta divisió es fa molt intuïtiva de cara a l'alumne, facilitant la seva incorporació a l'activitat i obtenint així resultats des del primer dia. Tant l'alumnat com l'equip docent pot accedir a aquest panell.

Teacher panel ca

Panell docent

Interfície/panell pensat per a la configuració de les empreses, la gestió del dia a dia i el seguiment de l'activitat de l'alumnat. Especialment útil per a docents que gestionen més d'una empresa al no haver de saltar entre les mateixes per a gestionar-les.

Dinamization ca

Dinamització de compres i vendes

S'ha de tenir en compte que els alumnes no estan 8 hores al día fent simulació, així que necessiten que el temps que tenen, sigui el màxim de profitós possible. Per aquest motiu, tenim un sistema de Compra/Venta setmanal que cada dilluns emparella les empreses que hi estan apuntades. Això obliga a les empreses a posar-se en contacte per pactar certes comandes, donant molta "vida" al sistema. Una altra eina disponible és "l'horari d'atenció": permet a les empreses indicar el seu horari per així trobar més fàcilment aquelles empreses que hi coincideixen i agilitzar-ne així la comunicació.

Evaluation ca

Control i avaluació de l'activitat de l'alumnat

Cada acció dels alumnes, com ara entrar al sistema, respondre un missatge, donar d’alta un producte, o finalitzar una tasca, queda reflectida al mur d’activitat (Panell Docent). Aquestes activitats es poden avaluar de manera més "tradicional" o per Competencies (RAs i CAs) i visualitzar els resultats a través d'informes individuals dels alumnes. Aquesta avaluació tan precisa de l'alumnat seria impossible sense l'integració dels serveis de Missatgeria, Tasques i Gestió documental, ja que la plataforma no tindria constancia del que ha fet l'alumnat.

Help ca

Ajuda i Suport Tècnic

Des de qualsevol punt de la plataforma, tant els alumnes com els professors poden desplegar el sistema d'ajuda. Aquest sistema mostra enllaços d'ajuda segons la secció on estiguem, per exemple, si estem a Compres ens indicarà com podem fer una comanda a un Majorista Virtual o contactar amb una altra empresa. Per altra banda, des d'aquest sistema d'ajuda integrat dins la plataforma, podeu obrir un tiquet i el personal de Suport es posarà en contacte el més aviat possible.

Workers ca

Treballadors d'una empresa

Els treballadors/es d'una empresa són aquelles persones assignades a la mateixa. Un treballador pot estar a un o més departaments i se'l pot rotar al llarg del curs. Com que un centre pot tenir varies empreses (sense cost addicional), un alumne/professor pot estar assignat a més d'una empresa a la vegada, augmentant les responsabilitats que ha d'assumir un alumne. Finalment, existeix l'opció de contractar "treballadors ficticis": sistema útil per donar càrrega de treball extra a Recursos Humans o Finances, fent el pagament de nòmines per exemple.

Europen

Mercat internacional

A través de la col·laboració assumida el 2017 amb Inform, les empreses d'Empresaula que ho sol·licitin poden accedir al mercat internacional i fer operacions amb empreses fora de les nostres fronteres.

Mailing ca

E-mail integrat

Per comunicar-se entre empreses, cada departament pot enviar i rebre missatges a altres departaments de la pròpia empresa o d’empreses externes. Aquests missatges son classificables en carpetes. Aquest servei integrat evita els problemes logístics d'utilitzar diferents serveis externs com Gmail o Hotmail i facilita el control de l’activitat de l’alumnat. Això segueix en la línia d'optmitizar al màxim el temps que tenen els alumnes per fer simulació.

Tasks ca

Tasques i Exercicis

Cada departament té un sistema de tasques i subtasques pels treballadors, configurable pel professor i revisable tant per ell com pel cap de departament. Els alumnes tenen tasques assignades que poden marcar com a finalitzades. L’evolució d’aquestes tasques (junt amb altre informació rellevant) es pot evaluar i visualitzar als informes d'activitat. Per altra banda, els Exercicis són una eina per poder reassignar tasques als alumnes d'un any per l'altre sense haver de tornar-les a introduïr.

Documents ca

Gestió documental

La gestió documental està integrada a dins la mateixa plataforma, això fa innecessari recórrer a serveis externs com Dropbox o Moodle. Cada departament té el seu gestor de documents, on els alumnes poden penjar o enllaçar tots els documents que generin o creguin necessaris. En aquest cas, a banda de l'optimització de temps, també es fa una optimització de recursos del centre ja que és Empresaula qui es fa responsable de guardar aquests documents.

Market ca

Pàgines web i Market (directori d'empreses)

Cada empresa té la seva pàgina web, que fa d’aparador dels seus productes que tot i ser força configurable, permet tenir una versió bàsica en menys d’un minut. Un cop una empresa ha creat la seva pàgina web apareixerà al Market. Si una empresa vol crear una web amb algun servei extern com WIX.com per exemple, també ho pot fer, i després només ha d'indicar l'adreça web a l'editor web d'Empresaula. D'aquesta manera sortirà la seva web externa al Market.
Banks ca

Simulació bancaria

Les empreses poden crear comptes bancaris a diferents bancs des dels quals poden fer transferències, domiciliacions, retirades i ingressos d’efectiu, pagament de nòmines als treballadors, pagament de tributs, xecs i préstecs personals o hipotercaris, pujar fitxers de remesa SEPA, etc. També s’apliquen comissions segons l’operació realitzada, així com un retard en el pagament en operacions interbancàries. A més, els alumnes poden exportar els moviments bancaris en PDF, Excel, CSV i Norma 43.

Virtual businesses ca

Majoristes i Clients Virtuals

Són empreses controlades pel sistema. Permeten als alumnes comprar materies primes o productes distribuïts en el cas dels Majoristes, o vendre productes distribuïts i productes manipulats als Clients. Els Majoristes, de manera automàtica fan: fulles de comanda, albarans i càrrecs al banc de la nostra empresa. Els Clients fan comandes enviant emails al departament de Vendes de l'empresa i poden fer transferencies a la nostra empresa de manera automàtica o bé cobrar-se a través d'una remesa. Es poden configurar tants Majoristes/Clients Virtuals com es vulguin per una empresa.

Services ca

Serveis (creditors)

El professor pot configurar creditors per a cada empresa (servei d’aigua, llum, gas, telefonia, lloguer...) que es cobren automàticament. Les factures dels serveis es poden personalitzar per donar una mica més de realisme de cara als alumnes.

Transport ca

Servei de transport

Aquest servei permet contractar l'enviament de mercaderia als clients. L'empresa indica les característiques de l'enviament (pes, volum, nombre de paquets, destí, etc) i el servei indica un cost per aquest servei. Un cop sol·licitat el servei, en el moment corresponent de l'entrega, l'empresa de transport avisa a les dues empreses de que l'entrega s'ha fet amb èxit a través del sistema d'email de la plataforma. Setmanalment i de forma automàtica, es fa un càrrec pels serveis realitzats la setmana anterior.

Products ca

Catàleg de productes

Les empreses poden donar d'alta un catàleg de productes organitzats per categories. Aquests productes es poden descriure en diferents idiomes (català, castellà, anglès, euskera o gallec). Quan una empresa visiti la nostra web, veurà el nostre catàleg de productes en l'idioma adequat. Aquests productes podran comprar-se o ser venuts a Majoristes i Clients Virtuals respectivament. Els productes poden ser: materies primes, productes distribuïts o productes manipulats. El tipus de producte afecta a qui pot ser comprat/venut.

Aeat

Models de Seguretat Social i Hisenda

Empresaula permet omplir models bàsics de la Seguretat Social (TA1, TA2, TA6, TC1, TC2; alguns d'ells ja estan obsolets) i d’Hisenda (111, 190, 303, 347, 390).

Gov

Contrata, RED-Online i Seu electrónica d’Hisenda

La plataforma permet imitar el flux de treball de les eines reals dels diferents organismes oficials, enllaçant la presentació de models amb la banca. Per més informació podeu veure el document descriptiu d’Organismes Oficials (al inici de la pàgina).

T'hem convençut?

Dona't d'alta